15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2021 10:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/04/2021 13:38, số lượt xem: 203

Đời Bác ra đi để lo cho tổ quốc,
Chung quy trách nhiệm cũng rõ ràng,
Lời đốc thúc đó không vội vã.

Tp.HCM, 11/4/2021