15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/05/2021 10:49, số lượt xem: 70

Như là thờ ơ,
Thật hào khí phách.
Thì trông có vẻ,
Thật là khớ khá.
Thớ lợ giả tạo,
Giống như khì khò.
Ngủ hổng biết gì!!
Giống như bố thí.
Biết mình khờ đâu?

Tp.HCM, 21/05/2021