15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 07:42, số lượt xem: 102

Cái ngành y tế,
Có người bác sĩ,
Có người y tá,
Có lúc yếu xìu,
Bệnh cũng vì yêu,
Tâm đầu ý hợp.

Tp.HCM, 22/6/2021