25.00
1 người thích
Đăng ngày 10/10/2021 08:47, số lượt xem: 58

Thằng cu con tí cứ hay bôi,
Ngôi nhà người đứng, cứ bu coi,
Đến lúc, mồ côi, côi cút,
Cha mẹ đã biệt đi mút, mất rồi.

Tp.HCM, 10/10/2021