15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/05/2021 13:12, số lượt xem: 118

Vai trò bếp chính, nấu chín chưa?
Là đầu bếp chính, chớ có lờ.
Bất thình lình, chình ình lớ ngớ,
Làm, nấu khét, món ăn đang chờ.
Vì lo nói chuyện còn luýnh quýnh,
Với bạn là lính tráng biên thuỳ.

Tp.HCM, 21/05/2021