15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/05/2021 16:58, số lượt xem: 92

Ngoài phên sắc đẹp nhu mì,
Người thì khoác lác, người thì ba hoa.
Ai phá sắc đẹp lu mờ,
Bên trong phên dậu đang chờ, là ai?
Bá nhơn, phận gái hay ghen,
Tị hay ganh nạnh đan xen pha trò.
Ngoài phên, bến đợi người trông,
Còn, trong có lúc dường như thẫn thờ.

Tp.HCM, 23/05/2021