15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/08/2021 08:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/08/2021 15:40, số lượt xem: 63

Giường thờ giềng mối hỏng rồi,
Dường như nghiêm nghị bỏ rời tôn nghiêm.
Cúng gì? Cảm thấy ngượng ngùng!!
Ra ngoài bất kính, bần cùng gia phong.
Giương cao lễ vật nặng quà,
Bất nghì!! Nhìn nghi lễ chả tôn nghiêm.
Thời gi-ờ mang nặng dị thường,
Nhìn nền văn hoá ngượng ngường thảm thương.

Tp.HCM, 7/8/2021