25.00
1 người thích
Đăng ngày 30/08/2021 09:37, số lượt xem: 90

Nhiều người tập hợp thành đoàn,
Sớm mai lãnh nợ, nghề loan vay tiền.
Người sang vị thế đài cao,
Người thường nghề với Mo Cau an nhàn.

Tp.HCM, 30/8/2021