25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/09/2021 08:13, số lượt xem: 91

Tiền tu chú tiểu bấy lâu nay,
Xanh xao tiều tuỵ mấy nay phai,
Hỏi: tu nay đã thành tiên chửa?
Cõi âm đã rạch ròi tiễn đưa?

Tp.HCM, 14/9/2021