25.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2021 13:47, số lượt xem: 88

Công Đoàn nặng nợ nghề cho vay,
Có tiền thì uống rượu xỉn say.
Lâng lâng sớm tối mấy lần,
Là người cũng có người đần, người khôn.
Nghề loan uống rượu xỉn say,
Lâng lâng sớm tối loay hoay mấy lần.
Cam đoan xin hứa chục lần,
Lờ đờ mà hổng có lần nào khôn.
Miệng thề trả lễ, đền ân,
Lăng loàn hổng có, chỉ cần lãi vay.

Tp.HCM, 9/11/2021