25.00
1 người thích
Đăng ngày 04/07/2021 10:56, số lượt xem: 73

Lo điều chính yếu cốt lõi,
Như đội quân linh cẩu,
Tinh nhuệ, chó sói giữ nhà.
Đừng có ló cái ngu!!
Biết chinh phục công việc.
Biết làm lính!!
Nghề nào mà chẳng cho.

Tp.HCM, 4/7/2021