15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/07/2021 07:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 21/07/2021 07:27, số lượt xem: 158

Nhiều khi vai trò chính còn cheo leo,
Công việc còn linh tinh, chồng chéo.
Chinh phục đỉnh cao còn lắt léo,
Làm lính giữa trời hiểm cheo leo.

Tp.HCM, 21/7/2021