25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/05/2021 14:20, số lượt xem: 122

Chôm chôm, đu đủ nặng túi quà,
Người lo chu đáo hổng nói ra.
Mắt mờ (m) không sáng, độ vài ký,
Đờ (đ), đi ộ ệ nặng túi quà.
Cái tướng thì đi như mắc đẻ,
Mới chộ mờ (m) sáng hái đến giờ.
Đu đưa mấy trái làm quà biếu,
Xống Chụ Xon Xao đôm đốp tình.

Tp.HCM, 25/05/2021