25.00
1 người thích
Đăng ngày 01/10/2021 09:14, số lượt xem: 92

Mưa đêm le lói đèn mờ sáng,
Tấm gương phản chiếu nước ướt màng.
Lòng còn ưa, ôi nước mưa!!
Nhìn ra ngoài rào dậu thưa,
Mưa đêm, dông bão và tiếng sét,
Đì đùng rồi gào thét!!
Màng nước nhoè, ướt tối kiếng mờ.
Mưa đêm, ngủ êm trong mơ,
Ngủ quên, bão lòng cũng mớ,
Đưa thoi giấc tối đến sáng mờ.

Tp.HCM, 18/9/2021