15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 11:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/04/2021 09:10, số lượt xem: 134

Đình chỉ thì ngưng, đừng nghinh đón tiếp.
Chả là cây đinh gì, hãy ngừng!!
Lá đưng để lợp ngói làm nhà,
Nghìn năm vẫn sống chỗ sâu đầm lầy.

Tp.HCM, 18/02/2021