15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/08/2021 09:11, số lượt xem: 77

Chim sa cá lặn,
Rác cạnh bờ ao,
Phù sa bồi đắp,
Lúa trổ lá c-ờ.
Lấy rá vo gạo,
Sá chi nề hà.
Ra ngoài bờ ao,
Chăm lúa ngọn c-ờ.
Ra dọn quét rác,
Sớn sơ sớn sác,
Xác chết thực vật.

Tp.HCM, 6/8/2021