15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/11/2021 16:30, số lượt xem: 48

Tuổi xuân qua bất tái lai,
Già rồi cũng chết, có ai mà nhiều.
Người thì giàu, có người nghèo,
Người thưa ít ỏi, lèo tèo leo heo.
Người xeo xéo, thẳng cong queo,
Lười thì làm dở, như heo cả tuần.
Mùa xuân huyền ảo, hão huyền,
Người nghèo teo héo, hàn huyên cũng chờ.
Người hay đổ được bánh xèo,
Dở!! Thì công thức tuân theo ai nào?

Tp.HCM, 22/11/2021