15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2021 15:03, số lượt xem: 146

Quét sạch rác đi, quí đó mà,
Không đe doạ, trả tiền lương nha!!
Đừng có biểu hiện lạnh i tờ (t),
Que diêm, tờ (t) giấy, hút thuốc hoài.
Có ai hỏi, cái đí gì, đâu?
Nội qui nội bộ cơ quan báo,
Thuốc lá ngày đêm đét nổi lằn.

Tp.HCM, 21/05/2021