35.00
1 người thích
Đăng ngày 11/07/2021 10:25, số lượt xem: 110

Điều chính yếu,
Phải chín chắn cho nhiều!!
Trái cây chua, giấm cũng chua,
Mặn, cay, đắng, chát, chua thay ngọt đời.
Cuộc đời chúa ghét dối lừa,
Loài người chúa ghét ăn thừa nói suông.
Chinh phụ khổ vì chồng,
Chồng đi chinh chiến phục chinh mấy đời.

Tp.HCM, 10/7/2021