25.00
1 người thích
Đăng ngày 17/07/2021 12:50, số lượt xem: 101

Người có lúc đù đà đù đờ,
Người có lúc thì lờ mờ,
Ngù ngờ chậm chạp thiếu tinh nhanh.
Loài đười ươi đó có tinh ranh?

Tp.HCM, 16/7/2021