15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 17:28, số lượt xem: 85

Người có hai thế hệ,
Quệ chí cùng lực kiệt,
Hê, hãy quẳng giục đi.
Quằn quại liệt trên giường,
Hại nhân nhân hại.
Quê cha đất tổ để tôn thờ,
Hỡi người hai thế hệ,
Bệnh quai bị cũng vì...

Tp.HCM, 22/6/2021