15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/06/2021 10:52, số lượt xem: 89

Có mấy đồng Lào, người thì teo héo,
Kinh doanh bán bún nước lèo.
Chợt hứa lèo,
Xưng tao là nhà lao động!!
Cuộc đời buồn tẻ quá nghèo,
Nên nhà mới thấp leo heo lèo tèo.
Cuộc đời người cứ tào lao,
Chuyện không thiết thực trở nên quá nghèo.

Tp.HCM, 10/6/2021