15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/05/2021 14:35, số lượt xem: 97

Ê, giữ vai trò chính, nhớ nha,
Đừng làm cho đế chế suy tàn.
Đời này, còn kẻ hèn bạc nhược,
Ngửi mùi mắm thúi, người thối inh.
Tự bày trò nhiều phen chinh phạt,
Nếu có chê, ế!! Cũng viển vông.
Tiếng nói vang, tai nghe inh ỏi,
Inh tai nhức óc, sắc bằng lòng.

Tp.HCM, 9/5/2021