25.00
1 người thích
Đăng ngày 07/01/2022 10:16, số lượt xem: 62

Cuối năm, nhiều việc phải làm,
Toàn dân cắm cúi việc am hiểu nhiều.
Đầu cúi xuống, rồi ngẩn lên,
Lúc thì cuộc sống bấp bênh cũng phiền.
Nuôi nhiều tâm bệnh trong lòng,
Để lâu chất chứa mệt không nói ra.
Đuối!! Cục cứt bị phân trần,
Mệt thì cái miệng lúc than vô chừng.

Tp.HCM, 7/1/2022