25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/09/2021 11:56, số lượt xem: 67

Nữ trời đâu chịu thua nam,
Ngã không nỡ phận, vẫn tham như thường.
I...a... nơi đó à...ơi...,
Lời ru trừ bị, tơi bời mẹ cha.
Anh ừ, anh cũng là trai,
Trở trời thời tiết, thiên tai lại về.
Con giống cha mẹ y chang,
Ngọt ngào thì nhớ miên man cõi lòng.
Ở nơi đâu có diệu huyền,
Làm dâu có phước không phiền mẹ cha.
Câu chữ, dự trữ đã lâu,
Lâu lâu lại có lo âu hiện hồn.
Một bà Maria đủ rồi,
Thêm nhiều bà quá đồi mồi nổi da.

Tp.HCM, 24/9/2021