25.00
1 người thích
Đăng ngày 08/09/2021 09:03, số lượt xem: 79

Thành đạt, mà vợ con khổ đì đùng,
Bán vợ đợ con, đi đến ngõ cùng,
Còn đâu!! Cái vạt áo với chăn mùng.

Tp.HCM, 8/9/2021