15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/02/2022 12:15, số lượt xem: 65

Vì nói yêu từ lâu, không muốn bỏ em đâu.
Và khát khao vòng tay, ôm Thương lấy em.
Anh mến em từ lâu, thương hoài yêu chưa dứt.

Vì, đã yêu từ lâu, yêu Thương thiết tha.
Và vẫn không rời xa, không lỡ chữ Thương.
Mãi mãi yêu đậm sâu, luôn luôn nhớ Thương,
Nhớ nhau ngàn đời.

Vì, đã yêu từ lâu, yêu Thương thiết tha.
Bởi vì anh, anh luôn nhớ...một hình bóng, trong tim của anh...
Và vẫn không rời xa, không lỡ chữ Thương.
Và vẫn yêu đậm sâu, đến muôn ngàn đời.

Tp.HCM, 16/2/2022