25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 17:45, số lượt xem: 149

Có chức rồi thì muốn đi đâu?
Cho dù trời có đổ mưa ngâu.
Đảo Côn Lôn và núi Phú Sĩ,
Chỉ đi chơi. Chả giúp việc gì!!
Khi hổng biết!! Thì bị hão huyền.
Đời là, bốn phương, đi khắp chốn,
Nói: Đi nhiều sẽ được chữ khôn.

Có khi lòng mệt mỏi lừ đừ,
Nhìn bàn cờ mệt não quá mừ.
Có khi còn chần chừ, do dự,
Nhìn bàn cờ mệt não quá mừ.
Trẻ rảnh ở không thì lốn nhốn,
Nhìn tâm trạng thì thấy bồn chồn.
Ôi!! Nếu đi được Bến Lức,
Rượu bổ thơm ngon Bến Lức, Long An.

Tp.HCM, 21/11/2021