15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2021 19:04, số lượt xem: 54

Sáu ngày, tiếng sáo eo sèo,
Cuộc đời trống vắng, tèo heo não nề.
Chạm sờ cuộc sống éo le,
Ăn chua cào ruột, trái me chua lè.
Đuổi xéo!! Doạ sống bên Tàu,
Gặp thằng Tào Tháo làm màu cầu tiêu.
Đi sau huyền ảo, buồn sao?
Trước nhà mấy mẫu đất sào, ruộng ta!!
Tí nhỏ, bé téo tẹo teo,
Đòi ăn chóng lớn, đói meo cũng giành.
Xô bồ!! Tiếng vọng eo sèo,
Phim Tàu táo bạo, người nghèo loạn li.

Tp.HCM, 22/11/2021