25.00
1 người thích
Đăng ngày 23/02/2022 15:16, số lượt xem: 62

Nơi ta sẽ về quê hương sẽ là,
Nơi an nghỉ của riêng ta.

Nơi ta sẽ về yên nhất đời người.
Yên ổn cuối đời là nơi an nghỉ cuối cùng.
Ta sẽ, chẳng còn âu lo ở mảnh đất quê hương.
Sẽ chẳng, u sầu vì ai.
Chẳng phiền than trách đến muôn đời sau.

Nơi ta sẽ về cát bụi đời người.
Yên ổn cuối đời là nơi an nghỉ cuối cùng.
Ta sẽ, chẳng buồn phiền ai, chẳng biết gì nữa đâu.
Sẽ chẳng, u sầu vì ai.
Chẳng phiền than trách đến muôn đời sau.

Ta sẽ, không còn lo âu và chẳng nhớ đâu.
Và, quê hương, sẽ là nơi an nghỉ của riêng ta.
Nơi ta sẽ về, tâm yên,
Đến ngàn đời sau sẽ hoá kiếp cho ta.
Vô thường, nhẹ nhàng ra đi cho đời thanh thản.
Tâm yên thoải mái ở đất quê hương.

Ta sẽ, không còn lo âu và chẳng biết đâu.
Và, quê hương sẽ là nơi an nghỉ của riêng ta.
Nơi ta sẽ về, tâm an,
Cát bụi đời ta sẽ hoá kiếp cho ta.
Vô thường, nhẹ nhàng ra đi cho đời thanh thản.
Tâm yên thoải mái ở đất quê hương.

Ta sẽ, không còn lo âu và chẳng nhớ đâu.
Và, quê hương sẽ là nơi an nghỉ của riêng ta.
Ta sẽ, không còn lo âu và chẳng biết đâu.
Và, quê hương sẽ là nơi an nghỉ của riêng ta.

Tp.HCM, 19/2/2022