15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/05/2021 21:01, số lượt xem: 106

Nói làm sao để phát ra thành tiếng,
Dối làm sao cho hiểu sai sự thật,
Nối lại tình sao cho tình liền sẹo,
Dở dói thêm nhiều phiền phức lôi thôi.

Tp.HCM, 22/05/2021