15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/10/2021 08:43, số lượt xem: 68

Từ ấy cho đến hiện tại bây giờ,
Biết!! Nhưng cũng làm bộ mặt giả vờ,
Nên ai cũng cho rằng mình còn khờ.
Ế mà muốn bảo vệ ở cạnh bên,
Ế mà lòng lúc nào cũng vui lên,
Vậy, cuộc sống cũng còn được nhờ cậy.
Có khi, có vết dơ bẩn làm vấy,
Rồi, đổ thừa vu khống ở đâu đây.
Cuộc đời vai vế của các đồng bào,
Sáng ra đến tối gặp, gật đầu chào.
Trai hay gái cũng là cùng dân tộc,
Hàng xóm láng giềng hay biếu gửi lộc,
Buồn thì tỏ vẻ ộ ệ nặng nề,
Vui thì ra vẻ mặt không ê chề.

Tp.HCM, 25/10/2021