15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/11/2021 15:09, số lượt xem: 54

Đời người, nghiệp nói bị mấy tăng,
Xung phong, nói bậy vẫn còn hăng.
Điên cuồng ngây dại, thật cuồng điên,
Không ngờ, bị chiếu tướng liên miên.
Đời là tiên chẳng có tiếng,
Mà lên đài đó để diễn, đăng đàn.

Tp.HCM, 14/11/2021