25.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2021 10:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 01/05/2021 10:10, số lượt xem: 89

Chưa ngủ mà la í...ới...á.
Có mập được lên ú ù?
Ngã đường đi, màu có ngả màu?
Nếu ả ngu? Làm gì có sắc!!
Ấp ủ làm chi ở trong lòng.
Sắc đẹp thời Liên Xô – Nga.

Tp.HCM, 1/5/2021