25.00
1 người thích
Đăng ngày 29/01/2022 15:54, số lượt xem: 52

Trách đời: kiếm sống hổng lời!!
Trách trời: lách luật, thì trời đánh không?

Tp.HCM, 28/1/2022