15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/06/2021 13:01, số lượt xem: 80

Giàu sang cũng bị chặt chém,
Sức khoẻ dồi dào riết cũng mòn.
Ông, bà, cô, bác, cháu cũng bị...
Đặt điều nói xấu gièm pha.
Nên dè miệng hạn chế nói thì hơn!!
Khi mắt bị mờ (m) không thấy rõ,
Làm dấy bẩn lên chèm nhèm.
Giá như... bình thường thì đâu có u uất,
Thì đâu có ngác ngơ dáo dác,
Xin chào thời giờ (gi) đang không có.
Ém dém giấu chặt cũng bị lòi.
Tém, túm cho kỹ để làm chi?

Tp.HCM, 15/6/2021