15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2021 10:11, số lượt xem: 119

Ống rỗng và dài,
Dài và lại nhọn,
Chích đốt về đêm,
Khi để da trần,
Lợi ích không có,
Phòng chống mọi khi.
Đố là con gì?

Tp.HCM, 1/7/2021