25.00
1 người thích
Đăng ngày 24/09/2021 08:21, số lượt xem: 92

Miền Tây quê tôi, ruộng vườn, cây trái.
Bên ni quê tôi có sum vầy,
Bên tê nơi đó, có sum họp? Quây quần bên nhau?
Bên ni có cả bờ ao,
Cua đồng lưới cá, thuyền tàu bến sông.
Hàng Dừa Nước, nổi mênh mông,
Phù sa chín nhánh Cửu Long bãi bồi.
Mỡ màu đất mới quê ta,
Lúc lên, rồi xuống dân ca thuỷ triều.
Vịt đà, ếch, nhái kêu chiều,
Tháng mưa lại đến, quê nhiều cá tôm.
Ruộng đồng mồ mả âm u,
Nhìn lu chứa nước, tưới su luống cà.
Đất khô mùa nắng tháng dài,
Mùa mưa lúa trổ trâu cày đồng ai.

Tp.HCM, 24/9/2021