15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/07/2021 16:29, số lượt xem: 56

Một thời pháo nổ vang rền,
Bốn phương tiếng pháo vang rền yên vui.
Châu Úc thì đãi cá thiều,
Phúc điều may mắn thật nhiều lớn lao.
Châu Âu áo mặc đủ đầy,
Bọc ngoài áo trắng phủ đầy làn da.

Tp.HCM, 10/7/2021