35.00
1 người thích
Đăng ngày 13/09/2021 16:20, số lượt xem: 77

Ê, một thời bóng sắc ào ào,
Đù đà đù đờ với cô nào.
Ú a ú ớ..., hãy nói mau,
Tình cảm ấy sẽ được đề cao.
Ề à..., đú đởn với em nào,
Ù ờ..., lúng túng hãy nói mau,
Cuộc đời hoàng đế chả thanh cao.

Tp.HCM, 12/9/2021