25.00
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2021 15:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 11/04/2021 08:58, số lượt xem: 131

Bạt ngàn bầy Vịt, Ngỗng, Ngan,
Vịt, ngan, ngỗng quý cùng đi từng đàn.
Vịt, ngan, con trước, con sau,
Vịt, ngan, ngỗng quý, nghi con đen huyền.
Đan từng sợi chỉ, luồn kim,
Đang luồn sợi chỉ, vịt ngan phải chừng!!
Đì lòng, chẳng mãi hoài nghi,
Đường kim mũi chỉ cùng trông cả đàn.

Tp.HCM, 22/02/2021