25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 17:09, số lượt xem: 92

Ê mỏi chân tay, đau âm ỉ,
Kiệt quệ bại lụn lại luân hồi.
Bà bầu bụng chửa đi ộ ệ,
Như con kỳ đà đang mắc phong.
Quê cha đất tổ để tôn thờ,
Thờ bông hoa huệ cũng không.

Tp.HCM, 22/6/2021