15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/08/2021 14:19, số lượt xem: 49

Đôi lúc có một chút khờ,
Thành đô xán lạn!! I tờ có đâu?
Mệt đ-ờ đẫn. Rồi, than, ôi!!
Ngoại ô cây trái, lúa tôi trổ rồi.
Mệt người, đờ đẫn chút thôi,
Chớ lù đù mãi, việc tôi buông rồi.
Ù ù..., gió thổi mát trời,
Đù đ-ờ là để vui tươi cả đời.

Tp.HCM, 15/8/2021