15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/08/2021 15:00, số lượt xem: 58

Nhà tôi nằm ở ngoại ô,
Vợ chồng đôi lứa khổ qua đã rồi.
Đu đưa trái nặng trĩu cành,
Mẹ tôi cũng đã chịu đành nàng dâu.
Cái ụ nổi giữa sông xa,
Ngỡ như ngoài biển tự ta gieo trồng.
Một người đội gánh việc nhà,
Lênh đênh ngoài biển, bám phà nào đâu?

Tp.HCM, 15/8/2021