15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 15:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/04/2021 08:55, số lượt xem: 84

Có thì... hãy!! Cùng chia cho đoàn.
Dân tộc chung vui ngọt, xẻ bùi.
Cái đầm, đìa cùng chia mảnh đất.
Chờ vạ, vu oan choang choảng lầy.
Đa đoan, giữ cái chìa khoá cửa.
Rồi đi tám hoánh, nói:...i...a...!!
An tâm giữ đất, cho mà biết!!
An hay không? Não cũng hão huyền.

Tp.HCM, 23/02/2021