15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/10/2021 10:32, số lượt xem: 84

Hãy tỉnh trí và đừng quờ,
Minh hoạ thật nhiều giấc mơ.
Về đêm trong mơ vẫn ngỡ,
Bức hoạ hoa quỳnh như thơ.

Tp.HCM, 16/10/2021