25.00
1 người thích
Đăng ngày 26/09/2021 09:56, số lượt xem: 63

Có lợi, nhuận trường tiêu hoá tốt,
Cho thêm một chút muối i-ốt,
Vào ruột rà, ruột thừa, ruột non.
Rồi, xáo trộn đều ở trong soong,
Ăn như vậy cũng cảm thấy ngon.
Luộc sôi, đun chín, nấu ăn hàng ngày,
Già, trẻ, ăn tuốt luốt này,
Mát tươi, mát rợi hổm rày nề chi?

Tp.HCM, 26/9/2021