15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/12/2021 14:27, số lượt xem: 67

Kịp thời nắm bắt cuộc đời,
Hằng ngày ngấu nghiến, gọi mời món ăn.

Tp.HCM, 12/12/2021