25.00
1 người thích
Đăng ngày 12/09/2021 17:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/09/2021 18:18, số lượt xem: 95

Ê, ế mà còn mê bóng sắc,
Người chưa có gặp được thời khắc,
Và còn, cằn cặt lại gắt gỏng.
Não còn trẻ, hay thích nói trỏng,
Ằng ặc, lại nói không nên lời.
Người không thích nghe, thì xa rời,
Và còn, có nhiều cao mưu kế,
Điều tồn tại của một đế chế.
Nói thì mặc kệ, có chắc ắt?
Tướng đi ộ ệ, có mấy cắc.

Tp.HCM, 12/9/2021