15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/08/2021 16:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 15/08/2021 16:52, số lượt xem: 67

Học như mèo bắt chuột,
Vờn, đu đưa leo trèo.
Rồi, quá mù ra mưa,
Đeo đuổi kêu meo meo.
Vụng được khô cá đù,
Ăn mu của con cua.
Nhà nào mèo chẳng tới,
Đèo nào mèo chẳng qua.

Tp.HCM, 14/8/2021